Over ons

Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo

De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo zorgt voor het toezicht en onderhoud van de twee Joodse begraafplaatsen in Almelo. De Stichting Instandhouding is tevens eigenaar van de begraafplaats aan de Boddenstraat.

De stichting werd in 1995 opgericht door Dick Houwaart, Jack Blom en Eléon de Haas. De aanleiding was dat de kleine joodse gemeenschap van Almelo en omstreken niet meer in staat was om de in gebruik zijnde begraafplaats aan de Boddenstraat te onderhouden en te restaureren.

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan de instandhouding van het beschermde monument, de begraafplaats
van de voormalige Nederlandsch Israëlietische Gemeente te Almelo
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. conservering en restauratie van de grafstenen en van de
muur rond- en de opstallen op de begraafplaats;
b. documentatie en beschrijving van de grafstenen;
c. alle andere wettige middelen.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door :
a. subsidies en donaties;
b. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. andere toevallige baten.