Joodse Begraafplaatsen te Almelo

Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo

Boddenstraat

Met herdenkingsplaquette

De Joodse Begraafplaats aan de Boddenstraat is in 1846 gesticht. In 2000 is het met het bijbehorende metaheerhuis gerenoveerd. Een metaheerhuis is de ruimte waar vroeger de overledene ritueel werden gewassen. 
Op de begraafplaats is een namenwand met daarop de namen van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse inwoners van Almelo.

Schade historische muur

De begraafplaats heeft op 5 september 2021 een enorme schade opgelopen doordat een vertakking van een van de treurbeuken afbrak. De historische voormuur is daardoor onherstelbaar beschadigd en in mindere mate het metaheerhuisje (aula). Meer hierover zie LAATSTE NIEUWS.

Openstelling Boddenstraat

Bezichtiging van de begraafplaats

Twee keer per jaar is er een publieke openstelling van de begraafplaats aan de Boddenstraat. In 2022 is dat op zondag 1 mei van 14.00 tot 16.00 uur en op de zondag 11 september, in het Open Monumentenweekend. Tijdens de openstellingen worden ook lezingen gegeven over de begraafplaats en de Joodse gebruiken rondom het overlijden.

In verband met de maatregelen rondom corona, waren er in 2020 en eerste helft 2021 geen publieke openstellingen. De openstelling die in september 2021 was gepland, verviel in verband met de onveilige situatie als gevolg van de schade.

Een uitgebreide brochure over de begraafplaats is verkrijgbaar tijdens de openstellingen of te bestellen bij het secretariaat. 

Buiten de openstellingen kan de begraafplaats worden bezocht. Sleutel via contactadres. Zie tabblad contact.

Kerkhofsweg

Historische begraafplaats

Deze begraafplaats is in de tweede helft van 17de eeuw gesticht in voormalig Ambt Almelo. Het is hiermee één van de oudste joodse begraafplaatsen in Nederland. De begraafplaats is in onbruik geraakt in 1848 na ingebruikname begraafplaats aan de Boddenstraat.

Donaties t.b.v herstel schade

De stichting staat voor een grote opgave, namelijk het herstel van de schade van de historische muur en metaheerhuis. De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
NL14 RABO 0381 3555 94

KVK 41031933
RSIN 8041.47.450

Jaarverslagen inhoudelijk en financieel, zie tabblad Bestuur