Joodse Begraafplaatsen te Almelo

Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo

Boddenstraat

Met herdenkingsplaquette

De Joodse Begraafplaats aan de Boddenstraat is in 1842 gesticht. In 2000 is het met het bijbehorende metaheerhuis gerenoveerd. Een metaheerhuis is de ruimte waar vroeger de overledene ritueel werden gewassen. 
Op de begraafplaats is een namenwand met daarop de namen van de in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 vermoorde joodse inwoners van Almelo.

Schade historische muur

De begraafplaats heeft op 5 september 2021 een enorme schade opgelopen doordat een vertakking van een van de treurbeuken afbrak. De historische voormuur is daardoor onherstelbaar beschadigd en in mindere mate het metaheerhuis (aula). De herstelwerkzaamheden zijn op 15 februari 2023 gestart. Meer hierover zie LAATSTE NIEUWS.

Openstelling Boddenstraat vervalt door restauratiewerkzaamheden

Bezichtiging van de begraafplaats

Twee keer per jaar is er een publieke openstelling van de begraafplaats aan de Boddenstraat. Door de restauratiewerkzaamheden is de openstelling van 7 mei 2023 helaas komen te vervallen. We hopen dat op zondag 10 september tijdens het Open Monumentenweekend de begraafplaats weer toegankelijk is voor bezichtiging.
Tijdens de openstellingen worden er lezingen gegeven over de begraafplaats en de Joodse gebruiken rondom het overlijden.

Een uitgebreide brochure over de begraafplaats is verkrijgbaar tijdens de openstellingen of te bestellen bij het secretariaat. 

Buiten de openstellingen kan de begraafplaats worden bezocht. Sleutel via contactadres. Zie tabblad contact.

Kerkhofsweg

Historische begraafplaats

Deze begraafplaats is in de tweede helft van 17de eeuw gesticht in voormalig Ambt Almelo. Het is hiermee één van de oudste joodse begraafplaatsen in Nederland. De begraafplaats is in onbruik geraakt in 1848, na ingebruikname begraafplaats aan de Boddenstraat.

Donaties voor o.a. schadeherstel

De stichting staat voor grote opgaven, namelijk: het herstel van de schade van de historische muur en het metaheerhuis; bodemwerkzaamheden voor het in standhouden van de monumentale treurbeuken; restauratie van grafzerken, dekplaten, randen en kettingen. Donaties zijn welkom.
De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
NL14 RABO 0381 3555 94

KVK 41031933
RSIN 8041.47.450

Jaarverslagen inhoudelijk en financieel, zie tabblad Bestuur