Joodse Begraafplaatsen te Almelo

Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo

Boddenstraat

Met herdenkingsplaquette

De Joodse begraafplaats aan de Boddenstraat is in 1846 gesticht. In 2000 is het met het bijbehorende metaheerhuisje (ruimte waar vroeger de overledenen ritueel werden gewassen)  gerenoveerd.
Op de begraafplaats is een namenwand met daarop de namen van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse inwoners van Almelo.

Een uitgebreide brochure over de begraafplaats is verkrijgbaar tijdens de openstellingen.

Openstelling Boddenstraat

Bezichtiging van de begraafplaats

Twee keer per jaar is er een publieke openstelling van de begraafplaats aan de Boddenstraat. De eerste is rond 4 mei en de tweede op de zondag het Open Monumentenweekend. Tijdens de openstellingen worden ook lezingen gegeven over de begraafplaats en de Joodse gebruiken rondom het overlijden.

In verband met de maatregelen rondom corona zijn er geen publieke openstellingen.

Buiten de openstellingen kan de begraafplaats worden bezocht. Sleutel via contactadres. Zie tabblad contact.

Kerkhofsweg

Historische begraafplaats

Deze begraafplaats is in de tweede helft van 17de eeuw gesticht in voormalig Ambt Almelo. Het is hiermee één van de oudste Joodse begraafplaatsen in Nederland. De begraafplaats is in onbruik geraakt in 1848 na ingebruikname begraafplaats aan de Boddenstraat.

Jaarverslag

De Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats is ANBI erkend.

NL14 RABO 0381 3555 94
KVK 41031933
RSIN 8041.47.450

Jaarverslag 2020
Financieel verslag 2020 en begroting 2021